Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Mariekezomerdijk.com behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mariekezomerdijk.com over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

In geen geval is mariekezomerdijk.com aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als mariekezomerdijk.com geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van mariekezomerdijk.com. De content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van mariekezomerdijk.com of derden.

Copyright

Aansprakelijkheid en copyright

De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mariekezomerdijk.com, op geen enkele wijze worden gereproduceerd. Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. mariekezomerdijk.com staat niet in voor de juistheid van de op deze website aangeboden informatie en documenten. mariekezomerdijk.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website. mariekezomerdijk.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op de deze website beschikbaar is.

Copyright van alle foto’s op deze website: www.mariekezomerdijk.com

All rights reserved
Downloaden van enig materiaal van deze website is niet toegestaan zonder toestemming van mariekezomerdijk.com.

Downloading of any material from this site: is not allowed without prior mariekezomerdijk.com.